W dzisiejszym konkursie nagrode wylosowal

nr 13 Pan Wojtek J. –  Wymiana oleju w warsztacie samochodowym POLMOT